About World Bank Treasury  |  FAQ  |  Contact  
|  
  

Press Releases

 

 

 

World Bank Green Bond Factsheet

World Bank Green Bond Factsheet

Other Related Pages
World Bank Green Bonds
Green Bond Total Issuances


Wereldbank Lanceert Nieuwe 'Green Growth Bond' Voor Particuliere Beleggers In België

Washington, DC, November 17, 2014 – De Wereldbank kondigt met trots de lancering aan van een nieuw beleggingsproduct voor particuliere beleggers in België - de Green Growth Bond. Door te kiezen voor deze groene obligatie gekoppeld aan een aandelenindex kunnen beleggers voordeel halen uit de potentiële groei van een aandelenindex en tegelijkertijd projecten, gefinancierd door de Wereldbank, steunen die een positieve impact hebben op het klimaat. Dit is de eerste keer dat de Wereldbank een dergelijk product lanceert voor particuliere beleggers. De Green Growth Bond zal vanaf 17 november 2014 worden aangeboden aan beleggers in België. Vanaf dan zal ook alle relevante informatie, zowel over het product als over de banken die de distributie verzorgen, beschikbaar zijn op www.GreenGrowthBond.com. De Green Growth Bond van de Wereldbank is ontworpen voor de milieubewuste belegger met het oog op drie centrale doelstellingen:

  • Klimaatbewust: de opbrengsten van de obligatie worden door de Wereldbank toegewezen ter ondersteuning van projecten die klimaatverandering tegengaan.
  • Gemoedsrust:  op  de  vervaldag  krijgen  de  beleggers  100%  van  hun  oorspronkelijke kapitaalinvestering terugbetaald door de Wereldbank (Aaa/AAA)1 in US Dollar.
  • Rendement: op de vervaldag kunnen de beleggers een terugbetalingspremie verdienen die gelinkt is aan een ethische aandelenindex, samengesteld uit 30 Europese vennootschappeen geselecteerd op basis van duurzaamheidscriteria bepaald door onafhankelijke organisaties.

Groene obligaties: Sinds de lancering van haar eerste groene obligatie in 2008 heeft de Wereldbank wereldwijd meer dan 7 miljard USD ingezameld via ongeveer 75 groene obligaties in 17 verschillende valuta’s. De groene obligaties van de Wereldbank bieden beleggers de mogelijkheid om milieuvriendelijke oplossingen te steunen door middel van een obligatieproduct met de AAA- kredietrating van de Wereldbank. Deze groene obligaties steunen de financiering van projecten in lidstaten die voldoen aan specifieke criteria. Deze criteria zijn gelinkt aan de inzet van de landen op het vlak van het verlagen van de koolstofuitstoot en het stimuleren van een klimaatvriendelijke groei om zo de impact van de klimaatverandering tegen te gaan of om aanpassingen aan het veranderende klimaat mogelijk te helpen maken. De projecten die hiervoor in aanmerking komen situeren zich op het vlak van hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en nieuwe technologieën inzake afvalbeheer en landbouw die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en bijdragen tot de financiering van de transitie naar een koolstofarme economie. Andere projecten die aan de criteria beantwoorden betreffen de financiering van bos- en waterscheidingsbeheer, van de infrastructuur om klimaatgerelateerde overstromingsschade  te  voorkomen  en  van  de  voorbereiding  op  de  gevolgen  van  de klimaatverandering.

Aandelenindex: De Green Growth Bond van de Wereldbank, die gekoppeld is aan de Ethical Europe Equity Index, werd ontworpen met het oog op langetermijnprestaties. De index is samengesteld uit 30 Europese aandelen, geselecteerd op basis van een analyse door Vigeo, een onafhankelijk en gerenommeerd  Environmental,  Social  and  Gouvernance  (ESG)  ratingbureau  dat  ratings  toekent volgens criteria op het vlak van milieu, sociale zaken en deugdelijk bestuur en door Forum Ethibel, een onafhankelijk Belgisch consultancybureau dat ratings toekent en audits uitvoert op het gebied van duurzaamheid, ethische criteria en maatschappelijke verantwoordelijkheid van vennootschappen. De index is eigendom van en wordt berekend en beheerd door Solactive, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van wereldwijde indices.

BNP Paribas Corporate and Investment Banking sloot een partnerschap met de Wereldbank om de ‘Green Growth Bond’ te ontwikkelen. De bank kan bogen op diepgaande expertise inzake gestructureerde producten en schuldkapitaalmarkten, evenals een sterke gedrevenheid om duurzame en verantwoorde beleggingsproducten naar voren te schuiven.

1      Moody’s/Standard & Poor’s kredietratings per 31 oktober 2014.

Samenvatting van de transactie (*):

Emittent:

Wereldbank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)

Rating emittent:

Aaa/AAA

Bedrag:

minimum 15 000 000 USD

Uitgiftedatum:

12 januari 2015

Vervaldag:

12 januari 2022

Verkoopprijs:

102%

Vaste coupon:

Geen

Terugbetaling op  de
vervaldag

100% (exclusief kosten of belastingen) + de terugbetalingspremie

Terugbetalingspremie:

De beleggers hebben recht op een premie gelinkt aan de positieve prestatie van de onderliggende waarde (desgevallend), betaalbaar op de vervaldag.

De prestatie van de onderliggende waarde is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de slotwaarden van de onderliggende waarde op elke maandelijkse observatiedatum zoals meer uitvoerig beschreven in de uitgiftedocumenten. Presteert de index negatief dan zal de terugbetalingspremie gelijk aan nul zijn. Een positieve prestatie van de onderliggende waarde is niet verzekerd en historische data zijn niet noodzakelijk een aanwijzing voor de toekomstige prestaties.

Onderliggende waarde:

Ethical Europe Equity Index

Initiële observatiedatum:

12 januari 2015

Maandelijkse

observatiedatums:

6 juli 2020, 5 augustus 2020, 8 september 2020, 5 oktober 2020, 5 november 2020, 7 december 2020, 5 januari 2021, 5 februari 2021, 5 maart 2021, 6 april 2021, 5 mei 2021, 7 juni 2021, 6 juli 2021, 5 augustus 2021, 7 september 2021, 5 oktober 2021, 5 november 2021, 6 december 2021, 5 januari 2022

Nominale waarde:

USD 100

Notering:

Luxemburgse beurs (gereguleerde markt)

ISIN-code:

XS1128441711

(*) Zie de Prospectus en de Final Terms voor een gedetailleerde beschrijving van de obligatievoorwaarden en de risico's van een belegging in deze obligaties, beschikbaar op www.GreenGrowthBond.com vanaf de intekenperiode in België.


Over de Wereldbank

De Wereldbank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), rating Aaa/AAA (Moody's/S&P), is een internationale organisatie, opgericht in 1944, die de basis zou vormen voor de latere Wereldbankgroep. Ze functioneert als een wereldwijde ontwikkelingscoöperatie die eigendom is van 188 landen. Ze steunt haar leden op het vlak van financiering, expertise en coördinatie om hen te helpen een eerlijke en duurzame economische groei te bereiken in hun nationale economieën en effectieve oplossingen te vinden voor dringende regionale en mondiale economische uitdagingen en milieuproblemen. De Wereldbank heeft twee hoofddoelstellingen: een einde maken aan extreme armoede en gedeelde welvaart bevorderen. De organisatie tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door middel van leningen, het verschaffen van risicobeheerproducten en expertise op het gebied van ontwikkeling aan middeninkomenslanden (MIC’s) en andere kredietwaardige landen die lid zijn,en door het coördineren van de respons op regionale en mondiale uitdagingen. Al meer dan 60 jaar geeft de Wereldbank duurzame ontwikkelingsobligaties uit op de internationale kapitaalmarkten voor de financiering van haar activiteiten die een positieve impact nastreven.

Informatie over obligaties voor beleggers is beschikbaar op devolgende website van de Wereldbank: (www.worldbank.org/debtsecurities).

Meer informatie over de groene obligaties van de Wereldbank vindt u op: http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/WorldBankGreenBonds.html

Over BNP Paribas
BNP Paribas is vertegenwoordigd in 75 landen met meer dan 180 000 werknemers, waarvan meer dan 140 000 in Europa. De onderneming speelt een toonaangevende rol in haar drie kernactiviteiten: Retail Banking, Investment Solutions en Corporate & Investment Banking. In Europa heeft de groep vier binnenlandse markten (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de leider op het gebied van consumentenkrediet. BNP Paribas implementeert zijn geïntegreerd retail banking model in het Middellandse Zeegebied, Turkije, Oost-Europa en een uitgebreid netwerk in het westen van de Verenigde Staten. Ook voor zijn activiteiten inzake Corporate & Investment Banking en Investment Solutions bekleedt BNP Paribas topposities in Europa, met ook een sterke aanwezigheid in Amerika en sterke en snel groeiende activiteiten in Azië en de landen van de Stille Oceaan. Meer informatie? Surf naar www.bnpparibas.com

Over Solactive
Solactive AG is een vooraanstaande speler op het gebied van indices. Deze Duitse multi-asset class provider focust zich op het ontwikkelen, berekenen en wereldwijd verspreiden van op maat ontwikkelde indices. Per 30 juni 2014 beheertt Solactive AG indices voor meer dan 160 klanten in Europa, Amerika en Azië. Ongeveer 25 miljard USD zijn geïnvesteerd in producten gelinkt aan indices die door de onderneming worden beheerd, hoofdzakelijk via 145 ETF's. Meer informatie? Surf naar www.solactive.com.

Solactive is een geregistreerd handelsmerk van Solactive AG. Solactive beheert, sponsort, steunt, promoot of verkoopt geen beleggingsproducten gebaseerd op de Ethical Europe Equity Index.

Over Vigeo
Vigeo werd opgericht in 2002 en wordt geleid door Nicole Notat. Het bedrijf is de leidinggevende Europese  expert  inzake  de  beoordeling  van  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  in  zes domeinen: milieu, mensenrechten, human resources, maatschappelijke betrokkenheid, bedrijfsgedrag en deugdelijk bestuur:

  • Vigeo rating – de weg naar verantwoord investeren – biedt een ruime waaier van producten en diensten aan beleggers en vermogensbeheerders die een duurzaam en verantwoordelijk rendement van hun beleggingen in meer dan 3 000 emittenten nastreven: bedrijven, regio's en landen;
  • Vigeo enterprise – de weg naar verantwoord management – werkt rechtstreeks samen met organisaties met uiteenlopende omvang uit zowel de publieke als de private sector en voert wereldwijde MVO-audits en benchmarkonderzoeken uit, ondersteunt teams en integreert MVO/MVI-criteria in bedrijfsfuncties en strategische operaties.

Het onderzoek van Vigeo Rating voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en is sinds 2009 extern gecertificeerd volgens de Arista-standaard, een kwaliteitsnorm voor MVI-onderzoek. Vigeo heeft vestigingen in Parijs, Casablanca, Brussel, Milaan, Londen, Tokio en Santiago (Chili) en telt meer dan 120 werknemers. Meer informatie ? Surf naar. www.vigeo.com

Over Forum Ethibel
Forum ETHIBEL is een onafhankelijke vereniging die zowel het algemene publiek als instellingen wil bewustmaken om te investeren in overeenstemming met de ethische waarden die zij promoten. Als  onafhankelijk  adviseur  en  auditeur  inzake  MVI  in  Europa  biedt  Forum  ETHIBEL  specifieke instrumenten en keurmerken aan om beleggers te ondersteunen bij het zoeken naar MVI-producten. Op basis van de data en ratings van Vigeo stelt Forum ETHIBEL het Ethibel Investeringsregister op als basis van het label Ethibel EXCELLENCE en de indices ESI Excellence Europe en ESI Excellence Global. Meer informatie? Surf naar www.forumethibel.org.

Back to Press Releases